Organizacije
Naziv organizacije:

Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice

United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR


Osnivanje:
14. decembar 1950. godine

Sedište:
Ženeva, Švajcarska

Ciljevi:
UNHCR, UN-ova agencija za izbeglice, je globalna organizacija posvećena spašavanju života, zaštiti prava i izgradnji bolje budućnosti za izbeglice, nasilno raseljene zajednice i osobe bez državljanstva. Mi radimo na tome da svako ima pravo da traži azil i pronađe bezbedno utočište, izbegne nasilje, progon, rat ili katastrofu kod kuće. Od 1950. godine smo se suočili sa višestrukim krizama na više kontinenata i pružili vitalnu pomoć izbeglicama, tražiocima azila, interno raseljenim licima i licima bez državljanstva, od kojih mnogi nemaju kome da se obrate.
Izvor: www.unhcr.org


https://www.unhcr.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije