Organizacije
Naziv organizacije:

Evropska kompanija za finansiranje železničke infrastrukture

European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock

EUROFIMA


Osnivanje:
20. novembra 1956. godine

Sedište:
Bazel, Švajcarska

Ciljevi:
EUROFIMA ima neprofitnu misiju da podrži razvoj javnog putničkog železničkog prevoza u Evropi i da pruži podršku železničkim telima koja su njeni deoničari u obnavljanju i modernizaciji njihove opreme. EUROFIMA finansira železničku opremu pozajmicama ili sopstvenim kapitalom. EUROFIMA obezbeđuje pravo vlasništva ili pribavlja bezbednosne interese koji se smatraju ekvivalentnim (posebno zaloge) na opremi ili u vezi sa njom. Vlasnički kapital EUROFIMA-e se prvenstveno koristi za ulaganja u likvidna sredstva i, u ograničenoj meri, za ugovore o finansiranju opreme.

www.eurofima.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije