Organizacije
Naziv organizacije:

Savet arapskog ekonomskog jedinstva

Council of Arab Economic Unity

CAEU


Osnivanje:
03. jun 1957. godine, efektivno 30. maj 1964. godine.

Ciljevi:
Promocija ekonomske integracije među arapskim nacijama.
Izvor:CIA world factbook


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije