Organizacije
Naziv organizacije:

Arapski fond za ekonomski i socijalni razvoj

Arab Fund for Economic and Social Development

AFESD


Osnivanje:
16. maj 1968. godine.

Sedište:
Kuvajt, Kuvajt

Ciljevi:
Promocija ekonomskog i socijalnog razvoja.

http://www.arabfund.org/Default.aspx?pageId=1&mid=20


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije