Organizacije
Naziv organizacije:

Univerzitet Ujedinjenih nacija

United Nations University

UNU


Osnivanje:
1973. godine.

Sedište:
Tokio, Japan

Ciljevi:
Univerzitet Ujedinjenih nacija (UNU) je globalna organizacija istraživačkih centara i postdiplomske nastave sa sedištem u Japanu. Misija UN Univerziteta je da kroz zajednička istraživanja i obrazovanje doprinese naporima za rešavanje gorućih globalnih problema ljudskog opstanka, razvoja i blagostanja koji su u pitanju Ujedinjeni narodi, njegovi narodi i države članice. U obavljanju ove misije UN Univerzitet radi sa vodećim univerzitetima i istraživačkim institutima u državama članicama UN-a, koji funkcionišu kao most između međunarodne akademske zajednice i sistema Ujedinjenih nacija. UNU kroz postdiplomske nastavne aktivnosti doprinosi izgradnji kapaciteta, posebno u zemljama u razvoju.
Izvor: www.unu.edu


https://unu.edu


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije