Organizacije
Naziv organizacije:

Organizacija za panameričko zdravlje

WHO-PAHO
Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije