Organizacije
Naziv organizacije:

Grupa Svetske banke

World Bank Group
Sedište:
Vašington, Sjedinjene Američke Države

Ciljevi:
Grupa Svetske banke postavila je dva cilja za svet da se postigne do 2030. godine: 1. Okončati ekstremno siromaštvo tako što će se smanjiti procenat ljudi koji žive na manje od 1,90 dolara dnevno do ne više od 3%. 2. Promovisati zajednički prosperitet podsticanjem rasta rasta donjih 40% za svaku zemlju. Svetska banka je vitalni izvor finansijske i tehničke pomoći zemljama u razvoju širom sveta. Mi nismo banka u običnom smislu, već jedinstveno partnerstvo za smanjenje siromaštva i podršku razvoju. Grupa Svetske banke sastoji se od pet institucija kojima upravljaju njihove zemlje članice. Osnovana 1944. godine, Grupa Svetske banke ima sedište u Vashingtonu, D.C. Imamo više od 10.000 zaposlenih u više od 120 kancelarija širom sveta. Finansijski proizvodi i usluge: Pružamo kredite sa niskim kamatama, kredite od nula do niskih kamata i grantove zemljama u razvoju. Oni podržavaju širok spektar investicija u oblastima kao što su obrazovanje, zdravstvo, javna uprava, infrastruktura, razvoj finansijskog i privatnog sektora, poljoprivreda i upravljanje životnom sredinom i prirodnim resursima. Neki od naših projekata finansirani su sa vladama, drugim multilateralnim institucijama, komercijalnim bankama, izvoznim kreditnim agencijama i investitorima iz privatnog sektora. Mi takođe obezbeđujemo ili olakšavamo finansiranje kroz partnerske fondove sa bilateralnim i multilateralnim donatorima. Mnogi partneri su zatražili od Banke da pomogne u upravljanju inicijativama koje se bave potrebama širokog spektra sektora i razvojnih područja. Razmena inovativnih znanja: Nudimo podršku zemljama u razvoju kroz političke savete, istraživanje i analizu i tehničku pomoć. Naš analitički rad često podleže finansiranju Svetske banke i pomaže informirati vlastite investicije u zemljama u razvoju. Pored toga, mi podržavamo razvoj kapaciteta u zemljama u kojima služimo. Mi takođe sponzorišemo, organizujemo ili učestvujemo na mnogim konferencijama i forumima o pitanjima razvoja, često u saradnji sa partnerima. Kako bi osigurala da zemlje mogu pristupiti najboljoj globalnoj ekspertizi i pomoći u stvaranju vrhunskog znanja, Banka konstantno nastoji da poboljša način na koji deli svoje znanje i angažuje se sa klijentima i širokom javnošću. Ključni prioriteti uključuju: Rezultati: Nastavljamo da se usresređujemo na pomoć zemljama u razvoju da donesu merljive rezultate. Reforma: Radimo na poboljšanju svakog aspekta našeg rada: kako su projekti osmišljeni, kako se informacije stavljaju na raspolaganje (Pristup informacijama), i kako približiti naše operacije vladama i zajednicama klijenata. Otvoreni razvoj: Nudimo sve veći broj besplatnih, lako dostupnih alata, istraživanja i znanja koji pomažu ljudima da odgovore na globalne razvojne izazove. Na primer, veb stranica Otvoreni podaci nudi besplatan pristup sveobuhvatnim indikatorima o razvoju u zemljama širom sveta. Takođe smo napravili diskusije uživo za učesnike širom sveta - ključni deo našeg prolećnog i godišnjeg sastanka sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Izvor: www.worldbank.org


https://www.worldbank.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije