Planeta

San Marino

Lokalno vreme San Marino
Zvanični naziv:
Republika San Marino
Naziv na engleskom:
San Marino
Kontinent:
Evropa
Zvanični jezik:
Italijanski
Broj stanovnika:
33.931 (2020)
Religija:
Katolici 90.5%
Ostali 2.3%
Neopredeljeni 7.2%
Površina:
61,2 km2
Najviša tačka:
739 m, Monte Titano
Najniža tačka:
55 m, Torrente Ausa
Dužina obale:
0 km (San Marino nema izlaz na more)
Dužina granice:
37 km
Države sa kojima se graniči:
1. Italija 37 km

Valuta:
Evro (EUR)
Pozivni broj:
+(378)
Važni telefoni:
Policija: 112
Hitna pomoć: 112
Vatrogasci: 112
Internet domen:
.sm
Državni praznik:
Dan nezavisnosti, 03. septembar
Opis praznika:
Predstavlja dan sticanja nezavisnosti od Rimskog Carstva 301. godine (tradicionalni datum).

Glavni grad:
San Marino
Vremenska zona:
UTC/GMT +1:00
Geografska širina i dužina:
43.55N 12.30E
Vazdušna udaljenost glavnog grada od Beograda:
619 km
Međunarodni aerodrom:
Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino
Broj stanovnika glavnog grada:
4.493
Površina glavnog grada:
7,09 km2

Voltaža i frekvencija struje:
230V - 50Hz
Tip utičnice:
C, F, L

Državna zastava San Marina se sastoji iz dve horizontalne trake iste širine, bele (gore), i svetlo plave boje, sa državnim grbom na centru; grb na sebi ima štit (na kome su tri kule na tri vrha), obavijen vencem, ispod krune a iznad trake na kojoj piše LIBERTAS (sloboda). Narodna zastava je ista kao državna, ali na njoj nema grba.
Državno uređenje:
Republika

Predsednik
Luka Boši

Predsednik Vlade
Mariela Mularoni

Članstvo u međunarodnim organizacijama:

Član
CEPT Evropska konferencija poštanskih i telokomunikacionih administracija
CE Savet Evrope
ECAC Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo
EUTELSAT Evropska organizacija za telekomunikacione satelite
FAO Organizacija za hranu i poljoprivredu
IPU Interparlamentarna unija
IAEA Međunarodna agencija za atomsku energiju
IBRD Međunarodna banka za obnovu i razvoj
ICAO Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva
ICCt Međunarodni krivični sud
INTERPOL Međunarodna organizacija kriminalističke policije
IDA Međunarodna asocijacija za razvoj
IFRCS Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
IFC Međunarodna finansijska korporacija
IFAD Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
ILO Međunarodna organizacija rada
IMO Međunarodna pomorska organizacija
IMF Međunarodni monetarni fond
IOC Međunarodni olimpijski komitet
ICRM Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca
ITU Međunarodna unija za telekomunikacije
ITUC Međunarodna konfederacija sindikata
OSCE Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS)
OPCW Organizacija za zabranu hemijskog oružja
OIE Svetska organizacija za zdravlje životinja
Šengenski sporazum
UN Ujedinjene nacije
UNCTAD Konferencija Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj
UNECE Ekonomska Komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
UNESCO Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNGA Generalna skupština Ujedinjenih nacija
UPU Univerzalna poštanska unija
WHO Svetska zdravstvena organizacija
WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu
UNWTO Svetska turistička organizacija


Posmatrač
IOM Međunarodna organizacija za migracije

Vizni režim
Za San Marino viza nije potrebna za boravak do devedeset dana.
Rezultati pretrage za kriterijum: država=San Marino

Ambasada Republike Srbije
Na nerezidencijalnoj osnovi San Marino pokriva ambasada Republike Srbije u Italiji.
Ambasador: Goran Aleksić
Adresa: Via dei Monti Parioli 20, 00197 Rim, Italija
Broj telefona: +39 (06) 3211-950
Broj faksa: +39 (06) 3200-868

Ambasada države San Marino u Srbiji
Adresa: Ne postoji ambasada San Marina u Republici Srbiji.


Kažu o sebi:

San Marino je najstarija republika na svetu, osnovana 301. godine po legendi koja kaže da je hrišćanski klesar Marinus pobegao od progona na planini Titano i tamo osnovao zajednicu.
San Marino je peta najmanja država na svetu (i treća najmanja u Evropi) posle Vatikana, Monaka, Naurua i Tuvalua. Zauzima površinu od samo 61,2 kvadratna kilometra i potpuno je okružen Italijom.
San Marino ima jedinstven politički sistem u kome dva kapetana regenta (Capitani Reggenti) deluju kao zajedničke glave države i vlade. Oni se biraju na šest meseci iz redova Velikog i opšteg saveta (parlamenta) i menjaju se 1. aprila i 1. oktobra svake godine.
San Marino je poznat po svojim tri tornja (Guaita, Cesta i Montale) koji se nalaze na vrhovima tri vrha planine Titano. Oni su simbol države i predstavljeni su na njenoj zastavi i grbu. Prvi toranj je izgrađen u 11. veku, drugi u 13. veku, a treći u 14. veku.
San Marino je jedna od retkih država koja nema nacionalni dug. Njegova ekonomija se zasniva uglavnom na turizmu, bankarstvu, poljoprivredi i proizvodnji poštanskih markica, novčića i keramike. San Marino koristi evro kao valutu, ali nije članica Evropske unije.
San Marino je tokom srednjeg veka uspeo da odoli pokušajima osvajanja od strane gospodara Montefeltro, Malatesta iz Riminija i Urbina, bio saveznik Napoleona Bonaparte i odbio je njegovu ponudu da proširi svoju teritoriju na račun okolnih italijanskih država, takođe je jedna od prvih država koje su priznale ujedinjenje Italije 1861. godine i potpisalo je sporazum o prijateljstvu i saradnji sa novom kraljevinom Italijom 1862. godine, a ostala neutralna tokom Prvog i Drugog svetskog rata, San Marino je pružio utočište mnogim izbeglicama, naročito Jevrejima koji su bežali od nacističkog progona.
San Marino je postao članica Ujedinjenih nacija 1992. godine i Saveta Evrope 1988. godine. Takođe je članica drugih međunarodnih organizacija kao što su Unesko, Interpol i Svetska zdravstvena organizacija.
San Marino se graniči samo sa Italijom na svim stranama i ima mediteransku klimu sa toplim letima i hladnim zimama koje su tipične za unutrašnje oblasti centralnog italijanskog poluostrva. Snegovi su česti i obilni gotovo svake zime, posebno iznad 400–500 metara nadmorske visine.